tradafx

Đợi xuất hiện cơ hội mua với AUDCAD

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm.
Sau khi giá giảm về ngưỡng hỗ trợ 0.91000 thì xuất hiện mẫu hình hai đáy và tín hiệu phân kỳ.
Đợi giá tăng phá vỡ Key level tại 0.92000 và có động thái hồi xác nhận thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.92700.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.