VuHungFX

Sau khi đạt TP tại 0.96122 là cơ hội chờ Buy tại vị trí kỳ vong!

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Theo phân tích trước chờ Buy limit tại 0.9511x nhưng giá chỉ hồi về 0.95240 thế là lỡ mất TP tại 0.96122 nhưng không sao. Thị trường vẫn còn đó mà ta lại kiên nhẫn chờ cơ hội tiếp theo. Vẫn biết "em đi lấy chồng" anh tiêc lắm thay nhưng cuộc đời là vậy mà, gái còn nhiều mình còn nhiều cơ hội. Hãy biết chờ đợi "em lại về với anh"...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.