URIFX

AUDCAD: Bull wave bự

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Cùng với EURAUD , AUD* có dấu hiệu tăng.