tradafx

Đợi cơ hội mua với AUDCAD

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng tăng.
Giá đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 0.92000.
Đợi giá hồi về vùng 0.92000 retest và xuất hiện mẫu hình tăng giá có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.93000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.