tradafx

Keylevel bị phá vỡ, chờ đợi vùng hồi tích lũy lực mua AUDCAD

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Khung thời gian gian ngày.
Keylevel khung thời gian ngày đã bị phá vỡ.
Xu hướng giảm có thể đã kết thúc, xu hướng tăng manh nha hình thành.
Chờ đợi một vùng điều chỉnh đủ sâu sẽ cho một tín hiệu Buy trung và dài hạn.
Mục tiêu lợi nhuận: Đỉnh cũ 1.0000
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.