hailnforex

AUDCAD đánh lên

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
ACAD đang thể hiện lực tăng ngắn hạn với sự hồi phục của AUD và chững lại của CAD