startryu

AUDCAD - Mô hình 2 đỉnh - SELL

Giá xuống
startryu Cập nhật   
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Lý do vào lệnh :
khung D , nhìn thành 2 đỉnh
Giá break qua và quay lại retest
Nhìn vào khung H4, chờ đợi momentum giảm lực mua
mô hình nến đảo chiều . chúng ta sẽ Sell

Khuyến nghị sell ở vùng giá 0.91392
SL tầm 30 pips
TP về vùng đáy cũ trước đó

RR : 1/7
Lưu ý quản trị rủi ro tốt. vì lực buy hiện tại khá mạnh
cần 1 mô hình nến đảo chiều mạnh

Đóng lệnh: dừng lỗ:
deal SL nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.