startryu

AUDCAD - Mô hình 2 đỉnh - SELL

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Lý do vào lệnh :
khung D , nhìn thành 2 đỉnh
Giá break qua và quay lại retest
Nhìn vào khung H4, chờ đợi momentum giảm lực mua
mô hình nến đảo chiều . chúng ta sẽ Sell

Khuyến nghị sell ở vùng giá 0.91392
SL tầm 30 pips
TP về vùng đáy cũ trước đó

RR : 1/7
Lưu ý quản trị rủi ro tốt. vì lực buy hiện tại khá mạnh
cần 1 mô hình nến đảo chiều mạnh

Đóng lệnh: dừng lỗ: deal SL nhé