dinhchien

AUDCAD - Day trade theo kênh Keltner 21-10-2020

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Rủi ro 1 lệnh: 1%.
Chúc may mắn.