FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
H4 hình thành VDV và đã hoàn tất mô hình > xu hướng gía lên
H1 đang hình thành mô hình VDV cho giá xuống
Chờ đợi sự phản ứng giá với vùng neck line