TungFondex

Sell AUDCAD theo H1

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Chào mọi người!

Hiện nay AUDCAD -0.02% đang tăng nhẹ. Tuy nhiên xu hướng hàng ngày vẫn là giảm. Mọi người có thể sell ngay từ bây giờ. Nhưng để cẩn thận hơn, mọi người có thể chờ AUDCAD -0.02% lên 0.92800 rồi bắt đầu sell.

Chúc một ngày tốt lành!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.