tintrantin93

AUDCAD

Giá xuống
tintrantin93 Cập nhật   
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Sell 0,9135. SL 0,9421 để tránh thiên nga đen, ngắt lệnh khi xuất hiện 2 nến heiken tăng liên tiếp
Bình luận:
Đang lãi 50pips, dời SL = Entry
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.