FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
21 lượt xem
0
canh 2 vùng trên nếu có tín hiệu có thể sell xuống

Bình luận