Traderkfc1

AUDCAD SHORT

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Giá trạm trend line giảm khung D1, đồng thời set-up mô hình vai đầu vai khung tuần. Điểm vào lệnh tại mức giá tròn tới số thập phân thứ 3, đối diện vai đầu tiên. Cắt lỗ tại dưới vai đầu tiên tùy khẩu vị (không quá 1% giá trị). Chốt lời tại đầu đối diện so với đường viền cổ.
Giao dịch được đóng thủ công: Target: 0.97