Traderkfc1

AUDCAD SHORT

Giá xuống
Traderkfc1 Cập nhật   
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Giá trạm trend line giảm khung D1, đồng thời set-up mô hình vai đầu vai khung tuần. Điểm vào lệnh tại mức giá tròn tới số thập phân thứ 3, đối diện vai đầu tiên. Cắt lỗ tại dưới vai đầu tiên tùy khẩu vị (không quá 1% giá trị). Chốt lời tại đầu đối diện so với đường viền cổ.
Giao dịch được đóng thủ công:
Target: 0.97
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.