GreenCapAlpha247

AUDCAD - Đà giảm còn tiếp diễn trong ngắn hạn

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
AUDCAD - trên H1 vẫn còn đang đi theo xu hướng giảm trong đầu tuần này sau khi bức phá Hỗ Trợ (0.94355 - 0.94356) cuối tuần trước
Hiện giá đang quay lại để test vùng Hỗ Trợ này.
Cùng với phương pháp sử dụng 4 tiêu chí đặc biệc của "BÍ MẬT THỊ TRƯỜNG NGHÌN TỶ"
Các nhà đầu tư có thể xem xét việc vào lệnh Sell khi giá còn đang nằm dưới vùng Hỗ Trợ này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.