anhnd1

AUDCAD - H4 - Short

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Bán theo mô hình Vai đầu vai (retest)
SL: 0.93100
TP: 0.91382
Giao dịch đang hoạt động: 26.10.2018
Giá đổ rất tốt hiện đã đi được 1/3 quãng đường TP
Đóng lệnh: dừng lỗ: Giá chạm Stoploss khá đáng tiếc