dinhchien

AUDCAD - Giao dịch loại 4 - 1% rủi ro tài khoản.

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
- Luôn Stop loss.
- Key giao dịch: 50% tất cả dự đoán.
Bình luận: