FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Giá sẽ chạm đến mốc hỗ trợ đầu tiên của cặp và khả năng rất cao sẽ hướng về mốc kháng cự đầu tiên tại 0.9466