nhabay220

CANH SELL AUDCAD

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
20 lượt xem
0
khung d1 tạo mô hình 2 đỉnh giảm. canh rải lệnh sell tại vùng hồi từ fibo 0.382 đến 0.618. tp1 xuống đãy cũ. tp 2 xuống 0.88000 vừa đủ taget chủa mô hình 2 đỉnh vừa hồi về fibo 0.618 của sóng lớn trước đó