khoahuynh

AUDCAD - Bán với mục tiêu 4.5R

OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
54 lượt xem
4
Canh bán AUDCAD theo mô hình Quasimodo- với mục tiêu 4.5R
Stoploss cố định tại 0.91797
Đóng lệnh: dừng lỗ