FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Chào các bạn,

AUDCAD có xu hướng giảm mạnh và chúng ta có thể thấy được mô hình giá cờ tam giác.

Chúng ta chờ đợi xác nhận tín hiệu để vào lệnh:

Trường hợp 1: Break cản hổ trợ Sell
- Điểm vào lệnh: 0.95251
- SL: 0.9575
-TP: 0.9333

Trường hợp 2: Break kháng cự Buy
- Điểm vào lệnh: 0.97083
- SL: 0.96743
- TP: 0.9869

Có 2 trường hợp chúng ta vào lệnh nhưng trường hợp 2 tôi không khuyến khích. Nó khá rủi ro do chúng ta đang đi ngược với Trend.

Cám ơn các bạn đã xem qua!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.