Tunglee111

PTKT cơ hội đầu tư Forex 24-12-2018: Short AUDCAD.

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Cặp ngoại tệ AUDCAD với mô hình Head and Shoulders (Đầu 2 Vai) đã được hình thành rõ ràng, giá đã Breakout đường cổ (neckline) của mô hình.

Cùng với xu hướng downtrend của H4, khiến giá của AUDCAD theo phân tích kỹ thuật khó có thể mà không short được.

Chiến lược của AUDCAD hôm nay sẽ short tại vùng giá tiệm cận đường cổ (neckline) của mô hình Head and Shoulders 0.9580.

Dừng lỗ tại vùng giá trên vai phải (Right Shoulder) của mô hình 0.9710, mục tiêu tại vùng Demand Zone 0.9430, tương ứng tỉ lệ R:R=1:1,5.
Giao dịch đang hoạt động: vẫn đang hold chờ kết thúc sideways.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: chốt TP, đơn giản vậy thôi. Chi tiết: Fxdautu.com