FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Giá đang test kháng cự của nó ở mức 0.9565 , nơi thể xảy ra sự đảo ngược với mức hỗ trợ tại 0,9465