anhnd1

AUDCAD - Bán trên D1

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Bán với mục tiêu 0.91325
Stoploss: 0.95908
Giao dịch đang hoạt động: Giá đi đúng hướng đang bắt đầu có lợi nhuận
Giao dịch đang hoạt động: Rời stoploss về Entry