tradafx

Đợi retest và cơ hội bán với AUDCHF

Giá xuống
FOREXCOM:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng tăng đã bị phá vỡ.
Giá đã xác nhận hình thành xu hướng giảm.
Đợi xuất hiện động thái retest về mức giá 0.68400-0.68500 và xuất hiện mẫu hình đảo chiều giảm thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.66700.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.