trucluong133

A CHF - Khung D

Giá xuống
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Trend giảm
Giá chạm lần 3 tiếp tục giảm
Ko có vol khu vực chạm lần 3 = ko có động lực phá trend = tiếp tục giảm
Khu vực gom hàng đã để lại khoảng OB, giá có thể quay lại test cung và lấp OB
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.