tradafx

Tín hiệu phân kỳ và cơ hội bán với AUDCHF

Giá xuống
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm.
Xuất hiện tín hiệu phân kỳ với chỉ báo MACD và mẫu hình đảo chiều hai đỉnh.
Đợi giá phá vỡ Key level tại 0.65300 và có tín hiệu retest xác nhận thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.64000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.