Eagle-Pips

AUD/CHF Buy limit tại 0.6910

Giá lên
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
AUD/CHF Buy limit tại 0.6910

Stop loss @0.6870 (-40 pips)
Take profit @0.7120 (+210 pips)

À ơi ví dầu để không bị block: R:R 1:5 quá đẹp.

Set & forget.

Chúc các bạn may mắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.