khoahuynh

AUDCHF - Tăng quá mức

Giá xuống
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Canh bán khi AUDCHF xác nhận đà giảm dưới 0.6886
Target tại vùng Demand của đồ thị ngày.
Chiến lược cụ thể sẽ cập nhật sau

Mùa bay của coin và chứng đã hết. Còn asset nào để đầu tư không? Có: hàng hóa phái sinh. Mở tài khoản ở đây để nhận sự hỗ trợ nhé: https://bit.ly/3wxHOod
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.