Ichimoker-Tanjin

AUDCHF khung D dưới góc nhìn Ichimoku

Giá lên
Ichimoker-Tanjin Pro Cập nhật   
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
AUDCHF trên khung D đã xác nhận xu hướng tăng dưới góc nhìn Ichimoku
- Tenkan cắt lên Kijun
- Giá nằm hoàn toàn trên Kumo
- Chikou nằm trên Kumo và trên giá
Điểm vào hiện nay chưa hợp lý do trên khung D điểm cắt lỗ xa hơn điểm chốt lời, trên khung H1 giá đang sideway.
Chờ giá về test vùng giữa Tenkan Kijun buy lên hoặc giá phá vỡ vùng sideway trên khung H1.
Chi tiết ae xem trong video nhé.
Phân tích đầu tiên trên tradingview, mong ae góp ý những sai xót.
Bình luận: AUDCHF đang dần hướng về target V 0.69756.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.