hailnforex

AUDCHF đánh lên

Giá lên
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
AUDCHF đánh lên với mục tiêu trung hạn là fibo 61.8