Eagle-Pips

AUDCHF Sell limit tại @0.7020

Giá xuống
Eagle-Pips Cập nhật   
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
AUDCHF Sell limit tại @0.7020
Stop loss @0.7100 (-90 pips)
Take profit @0.6840 (+180 pip)

Dự đoán lệnh kéo dài 2 - 3 tuần. Risk Reward 1:2

Chú ý:

1 - Nếu giá chạm TP trước khi cắn entry, các bạn hủy lệnh này nhé, set up này không còn đúng nữa.
2 - Khi giá cắn entry và chạm mốc 0.6920 (đạt +100 pips), các bạn dời SL đến entry và giữa đến hết lệnh.
3 - Lệnh này sẽ chỉ có 2 kết quả Stop loss hoặc Take profit, sẽ không có trướng hợp đóng sớm khi lệnh đang chạy.

Chúc các bạn may mắn.

Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.