URIFX

AUDCHF: Đánh lên

Giá lên
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Đánh vùng correction or ít nhất là ending wedge .
Bình luận: Break