JayceTrading

AUDCHF đã thoát khỏi mẫu hình!! chờ điểm backtest để vào!

OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
...

Bình luận