Forex-YouCan_BanCoThe

AUDCHF

Giá xuống
Forex-YouCan_BanCoThe Pro+ Cập nhật   
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
AUDCHF hiện tại đã đi như lần trước mình nhận định, các bạn có thể xem lại bài nhận định đó phía dưới nhé!

Mình vẫn kỳ vọng con sóng hồi hiện tại sẽ đi lên đến vùng bán chính ở trên và tìm tín hiệu đảo chiều để sell xuống

Dưới đây là bài nhận định lần trước, mời các bạn tham khảo nha!

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!
Bình luận:
Giá đã đi lên đến vùng mình kỳ vọng, mình sẽ chờ có tín hiệu giá đảo chiều để sell xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.