FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Xu hướng chính là xu hướng tăng
Phân tích xu hướng 4h tìm điểm mua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.