dinhchien

AUDCHF - Mua theo hình Double Bottom

Giá lên
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Buy stop theo hình pattern: Stop loss = đáy 2 - ATR (3)
- Nếu mua ngay thì phải tính stop loss theo hình Double Bottom
Bình luận: