khoahuynh

AUDCHF - Canh mua mục tiêu 6R

OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
AUDCHF tạo mô hình tăng giá với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước trên đồ thị H1.
Canh mua hướng mục tiêu 0.66612
Vùng stoploss nằm dưới 0.6615
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.