URIFX

AUDCHF #Chuẩn bị cho 1 đợt bull

Giá lên
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Setup này ở level rất nhạy cảm và khó đoán. Phải theo dõi price structure chi tiết để xác định trend. Tuy nhiên, mình sẽ set in mind rằng bull trong thời gian tới.

Ý tưởng liên quan