BlackJack83

xu hướng cặp ngoại hối AUD/CHF

Giá xuống
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
AUD/CHF có thể sell xuống tại vùng cản này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.