Bee_Nguyen

AUDCHF, D1, SELL

Giá xuống
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Diễn biến
- Bắt đầu từ ngày 6/6/2018 giá dao động trong mô hình kênh giá hướng xuống
- ngày 1/10/2018 lần thứ 2 giá chạm cận trên đường kênh giá - ngày 2/10/2018 phe bán kéo giá xuống mạnh xuất hiện một nến đỏ dài hình thành mô hình nến đảo chiều Bearish Engulfing
- Indicator stoch vs CCI đang ở trạng thái quá mua
Kết luận
- Sell ở thời điểm hiện tại. Take profit 1= 0.69000 vá Take profit 2 = 0.68000, Stoploss = 0.72000