Bee_Nguyen

AUDCHF, D1, SELL

Giá xuống
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Diễn biến
- Bắt đầu từ ngày 6/6/2018 giá dao động trong mô hình kênh giá hướng xuống
- ngày 1/10/2018 lần thứ 2 giá chạm cận trên đường kênh giá - ngày 2/10/2018 phe bán kéo giá xuống mạnh xuất hiện một nến đỏ dài hình thành mô hình nến đảo chiều Bearish Engulfing
- Indicator stoch vs CCI đang ở trạng thái quá mua
Kết luận
- Sell ở thời điểm hiện tại. Take profit 1= 0.69000 vá Take profit 2 = 0.68000, Stoploss = 0.72000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.