anhnd1

AUDCHF - Short on H1

Giá xuống
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Bán theo H1 mục tiêu 0.71250
Stoploss 0.71974
Giao dịch đang hoạt động: Rời stoploss về Entry bảo vệ thành quả
Đóng lệnh: đạt mục tiêu