anhnd1

AUDCHF - Short on H1

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Bán theo H1 mục tiêu 0.71250
Stoploss 0.71974
Giao dịch đang hoạt động:
Rời stoploss về Entry bảo vệ thành quả
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.