Trade5Day

Mua tại những vùng hợp lệ trên H4

Giá lên
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
D1 break trend, hình thành vùng giá mua trên H4
Long bias

Bình luận