OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Cặp tiền AUDCHF đang tiếp cận vùng Supply H4 lồng trong Supply D1.
Chưa có tín hiệu giảm giá.
Tuy nhiên, bạn có thể chờ xác nhận 1 tín hiệu bán trong khu vực này để có thể sell.

Mùa bay của coin và chứng đã hết. Còn asset nào để đầu tư không? Có: hàng hóa phái sinh. Mở tài khoản ở đây để nhận sự hỗ trợ nhé: https://bit.ly/3wxHOod
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.