OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Cặp này tôi sẽ đánh ngắn trước an khoảng 30-35pip.
Trên D1 thì vẫn đang là xu hướng tăng Và ở quá khứ đều trước khi tăng thì chúng đều tạo mô hình 2 Đáy mới bật lên đc ,xem khung này t cũng sẽ hi vọng như vậy,(KHUNG D1)
Ở H4 giá đang đi sideway và MACD có đấu hiệu xu hướng ngắn sẽ giảm,cùng với cây nến H4 vừa xảy ra rất mạnh,muốn xuống,
H1 đang tạo mô hình giảm và chuẩn bị phá hỗ trợ.
Như vậy cta quyết định SELL ngắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.