shinhanbank020103

Bán AUDCHF 14.09.2021

Giá xuống
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Giá chạm kháng cự H4
Giá lao xuống mạnh
RSI gần chạm bollinger
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.