Forex-YouCan_BanCoThe

AUDCHF chờ xuống vùng mua chính rồi buy lên

Giá lên
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
AUDCHF Giá hiện tại đang đi ngang sau khi tăng mạnh từ đáy khung ngày.

Nhận định: khả năng cao giá sẽ tiếp tục đi ngang trong khu vực này, vì vậy mình sẽ canh giá hồi về đáy dưới của khu vực tranh chấp để tìm cơ hội buy lên.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.