LHBB

AUDCHF- Ngày 20.11.2019 khung H4 ăn nhanh trong tuần

Giá lên
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Khung ngày - tuần ngắn hạn đang tăng
H4 tạo sóng tăng. Buy limit tại vùng cầu H4: 0.6735 SL 0.6710 TP 1: 0.68 TP 2 : 0.686