UnknownUnicorn4548749

AUDCHF- Ngày 20.11.2019 khung H4 ăn nhanh trong tuần

Giá lên
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Khung ngày - tuần ngắn hạn đang tăng
H4 tạo sóng tăng. Buy limit tại vùng cầu H4: 0.6735 SL 0.6710 TP 1: 0.68 TP 2 : 0.686
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.