ZEROOOO

Phân tích AUDCHF ngày 12/18/2018

Giá xuống
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
W1 :Xu hướng giảm
Giá tạo đỉnh đáy thấp dần
D1 : Xu hướng tăng bị phá vỡ , mô hình 2 đỉnh hình thành . giá đang test lại neckline
H1 : xu hướng giảm hình thành .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.