dinhchien

AUDCHF - tăng theo sóng Symmetry

Giá lên
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Dừng lỗ nếu break Symmetry rule hoặc dưới sóng 1 Elliot