FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Hello mọi người, tất cả phân tích của mình đều dựa trên phân tích kĩ thuật, những kèo mình post lên để lưu lại làm nhật kí giao dịch, hy vọng các bạn mới theo dõi có thể học được thêm điều gì đó từ các giao dịch của mình. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.